tisdag, november 19, 2013

Vänsterpartiet på Internationella mansdagen: – Jämställdhet är inte en kvinnofråga!

Med anledning av att det idag är internationella mansdagen så släpper vänsterpartiet rapporten Jämställd föräldrarförsäkring- En kvinnofråga? där man undersökt hur uttaget av föräldraledighet ser ut i länet.

- Det är viktigt att understryka att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen inte är en kvinnofråga, utan att det i högsta är en fråga för oss män att kämpa för. Därför släpper vi rapporten just idag, säger Nicke Grozdanovski (V).

Rapporten som baserar sig på TCOs pappaindex 2012 visar att Emmaboda kommun hamnar på andra plats med 50,4%- Även om vi gärna ser oss som jämställda så visar rapporten att det finns mycket kvar att göra. Även om Emmaboda kommun tillhör de bättre i länet så är avståndet till mammorna fortfarande mycket stort.

I rapporten lyfter Vänsterpartiet fram en rad förslag på åtgärder på både riks- och lokalnivå. Även om det framförallt krävs åtgärder på nationell nivå så finns det saker man kan göra även på lokal nivå för att få ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

- Det första steget är att kommunen tar fram en handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar. Då lyfter man upp frågan på dagordningen och visar att man tycker att den är viktig.

Vinsterna av jämställdheten är många, inte minst för barnen. En stark anknytning till båda föräldrarna i tidig ålder är en tillgång för resten av livet. Ett jämställt föräldraskap med delat ansvar för barnen får positiva effekter för jämställdheten såväl i hemmet som på arbetsmarknaden och i det övriga samhällslivet.

- Tiden är absolut mogen för en jämställd föräldraförsäkring, konstaterar Vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Inga kommentarer: