fredag, november 22, 2013

Kristinebergs garveri

Här låg Kristinebergs garveri. De utnyttjade både vattenkraften från Lyckebyån och vattnet till blötlägging som behövs vid skinnberedning.

Garverirörelsen upphörde några år in på 1900-talet, men man fortsatte att handla med skinn till 1940-talet. Sedan inrättades ett bageri, som var i gång ett par årtionden. Byggnaden nära ån, som nu är ombyggd till garage, är den enda resten som finns kvar från garveriets tid. Tidigare låg garveriet ett par km västerut, vid Bidalite, och kalllades då Sofieberg efter garvarens fru Sofia. På 1890-talet flyttades det hit. Namnet ändrades, eftersom den nye garvarens hustru hette Kristina

Inga kommentarer: