måndag, november 25, 2013

Årets kulturpristagare

2013 års kulturpris i Emmaboda tilldelas Nils-Erik Fransson, London
Motivering: Nils-Erik Fransson från Långasjö har studerat arkitektur på Lunds Tekniska Högskola och därefter arbetat för Jonas Bohlin och DinellJohansson arkitekter i Stockholm. Hans uppdragsgivare har i mycket uppskattande ordalag rekommenderat hans arbete. Nils-Erik har visat på stor idérikedom i sin formgivning och bl.a. fått ett alster arkiverat i Svensk Forms Designarkiv. Nu studerar han på Royal College of Art i London för att få en magisterexamen i arkitektur.

2013 års hedersomnämnande tilldelas Göran Persson, Vissefjärda
Motivering: Göran Persson är sedan många år driftig ordförande i Emmabodabygdens Arkivförening, som tillvaratar och digitaliserar ett stort antal arkiv i kommunen. Han är även en engagerad styrelse-ledamot i Vissefjärda Hembygdsförening och en passionerad samlare av vykort, som han bredvilligt delat med sig till oss andra. Det gedigna och omfattande arbetet han utför vittnar om ett genuint intresse och samhällsengagemang.

Inga kommentarer: