fredag, november 01, 2013

Karlevistenen

Karlevistenen räknas som en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står i en åker, helt nära stranden intill Kalmar sund. Stenen är ett flyttblock av grå kvartsporfyr från trakten väster om Oskarshamn. Runstenen är rest efter den danske hövdingen Sibbe Foldarsson, som begravdes på platsen. Inskriften avslutas med en dikt:

"Dold ligger den som de största dåd följde - det visste de flesta - ´stridernas Truds arbetare´ i denna hög. Ej skall en rättrådigare kampstark ´vagn - Vidur´ på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark."

Denna dikt är den enda skaldestrof som bevarats i samtida nedskrift. Skaldediktningen frodades i hela Norden under vikingatiden och in på 1200-talet. Dikten är avfattade på ett versmått som kallades dróttkvætt, vilket betyder "versmåttet, lämpligt för kväden att föredragas inför konungens hird". Det kännetecknas, som all skaldediktning, av invecklad meningsbyggnad och rik användning av omskrivande bildspråk. Trud är en gudinnas namn, stridernas Truds arbetare är en hövding, härförare. Sjökonungens mark är havet. Den vagn som man färdas med där är skeppet. Vidur är en av Odens många namn, här använt om den döde hövdingen.
Att stenen står avlägset på en öde strand tyder på att Sibbe avlidit på färd förbi och höglagts på land av sitt följe. Vissa menar att stenen har rest av danskar som var på väg hem efter att ha deltagit i slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala omkr. år 985.
Under runinskrifterna finns på stenen en kort medeltida inskrift med okänd innebörd (NINONI+ EH + ). Möjligen kan det betyda "i Jesu namn".


Inga kommentarer: