tisdag, november 26, 2013

Filosof brändes på bål av inkvisitationen

Den italienske munken och filosofen Giordano Bruno (1548-1600) var verksam i Neapel. Den katolska inkvisitionen höll honom under sträng bevakning på grund av hans intresse för antikens vetenskap och för avvikande religiösa idéer.

Bruno gick därför i exil och fortsatte sina studier i Frankrike och England. Han föreläste på flera universitet och publicerade också sina kontroversiella idéer i bokform.

År 1584 gav han ut boken De i`nfinito Universo e Mondi (Om evigheten, universum och världen) där han försvarade den heliocentriska världsbilden, den om att solen är centrum i Universum. Detta gick stick i stäv mot kyrkans tro på den bibliska skapelseberättelsen enligt vilken Gud har skapat jorden som världsalltets mitt.

När Bruno flyttade till Venedig arresterades han av inkvisitionen och ställdes inför rätta anklagad för kätteri. Han vägrade att ta tillbaka sina påståenden och hölls fängslad i åtta år tills han år 1600 avrättades på ett torg i Rom genom att brännas på bål.  

Brunos idé om att jorden och dom andra planeterna kretsar kring solen, blev vetenskapligt accepterade på 1700-talet. Alla hans skrifter, över 30 stycken, fanns med på katolska kyrkans lista över förbjudna böcker, Index liborium, prohibitiorum, som avskaffades först 1966.

Inga kommentarer: