torsdag, februari 08, 2007

Vi blir inte rikare för att vi säljer ut gemensam egendom

Den moderate finansminisistern Anders Borg argumenterar på DN debatt för att vi ska behålla överskottsmålet i statsbudgeten. Detta motiverar han med att om överskottsmålet överges skickar vi över räkningen till våra barn och barnbarn. Jag menar att resonemanget inte håller.

Överskottsmålet gör oss inte rikare. Det innebär istället att vi låser pengar som skulle kunna användas till investeringar i till exempel jobb, bostäder kollektivtrafik och ny miljöteknik. Att avstå från att investera och istället samla pengar på hög gör oss inte rikare. Att investera gör oss däremot rikare. Det ger fler jobb och skapar värden som kommer framtida generationer till del.

Samtidigt planerar regeringen för stora utförsäljningar av gemensam egendom. Barnen blir inte rikare om vi säljer det vi äger tillsammans och sätter sprätt på pengarna. Om jag säljer mitt hus och sätter sprätt på pengarna får ju mina barn mindre i arv. Det som planeras att säljas är verksamheter som ger vinst till staten. Men ett statligt företag säljer man bara en gång. Vinsterna från statliga företag, däremot, betalas ut år efter år och är långsiktigt mycket bra för samhällsekonomin. Det blir som att pinka i brallorna, det blir varmt en stund men sen blir det bara kallare.

Högeralliansen genomför sin politik av ideologiska skäl. Man tycker helt enkelt inte om gemensamt ägande utan föredrar privat ägande. Genom att sälja ut det gemensamma kan redan penningstarka göra klipp men det stora flertalet blir faktiskt fattigare.

Lars Ohly

Inga kommentarer: