fredag, januari 18, 2013

Interpellation om det tilltänkta barnhuset

I dag har jag lämnat in en Interpellation till socialnämndens ordförande Stig Ove Andersson (s):

I valrörelsen 2006 ställde Rädda Barnens distrikt i Kalmar län en förfrågan till samtliga landstingsledamöter om de var beredda att stödja tillkomsten av ett barnahus i länet, där samtliga var positiva. Sedan 2009 har Rädda Barnen arbetat med att synliggöra barn i utsatta situationer och förbättra deras villkor. Ett av uppdragen var att arbeta för tillkomst av barnahus i Kalmar län. 2010 kom kommunerna i södra Kalmar län (Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Nybro), landstinget, åklagarmyndigheten och polismyndigheten överens om att utreda möjligheten att starta ett barnhus som har resulterat i ett samverkans avtal avseende ett barnhus i södra Kalmar län.

Målet för samverkan är att barn som utsatt för brott ska få skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris och behandlingsinsatser. Barnet ska vara i fokus under hela processen.

Frågan för Emmabodas del var uppe i socialnämnden i december 2012 och där beslutades att anta samverkansavtalet under förutsättning att alla kommuner är med och att kostnadsberäkningen håller. Kostnaden beräknas utefter invånarantalet och för Emmabodas del rör det sig om 150.300 kr/ per år. Samtliga kommuner är positiva till detta förutom Torsås som har sagt nej.

Vänsterpartiet tycker nämnden tyvärr intar en defensiv hållning i denna viktiga fråga när man säger att man är med om alla andra är med. Det är naturligtvis bra att samtliga kommuner hoppar på tåget men vi tycker att socialnämnden måste fatta ett eget beslut oavsett vad man säger i andra kommuner. Det sistnämnda måste komma i andra hand.

Min fråga till Stig Ove Andersson (s), socialnämndens ordförande. Med tanke på beslutet i december innebär Torsås nej att även Socialnämnden backar i denna för barnen viktiga fråga?

Inga kommentarer: