söndag, januari 20, 2013

Gruvbolagen ska bidra till den regionala utvecklingen

Vänsterpartiet föreslår en höjning av den så kallade mineralavgiften till tio procent, från dagens nuvarande nivå på två promille. Intäkterna placeras i en gruvfond. De regioner och kommuner som har gruvor ska kunna söka medel från fonden för ändamål som till exempel utbildning och bostadsbyggande.

– Sverige har en exceptionellt låg mineralavgift idag. Det innebär att gruvbolagen praktiskt taget fått mineraler gratis. Nu ser vi en gruvexpansion i landet, inte minst av utländska företag. Då är det rimligt att de bidrar till de samhällen de verkar i. Vi vill se långsiktig utveckling i gruvregionerna, inte exploatering under den begränsade tid gruvorna är i drift, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Ett problem på många orter där gruvor kommer att öppna är bostadsbrist, dålig infrastruktur och avsaknad av arbetskraft som har rätt utbildning.

– Gruvetableringarna leder på många ställen till nya, välkomna arbetstillfällen. Samtidigt ställer det krav på de områden där gruvorna finns. Det måste byggas nya bostäder och en god samhällsservice behövs. Och det måste finnas personal som har rätt utbildning. De kommuner det rör sig om klarar sällan av det här ekonomiskt på egen hand. För dem skulle gruvfonden vara ett viktigt komplement, säger Jonas Sjöstedt.

Inga kommentarer: