fredag, januari 11, 2013

Hedvig Charlotta Nordenflycht

Hedvig Charlotta Nordenflycht, född 28 november 1718 i Stockholm, död 29 juni 1763 på samma ort, var en svensk författare. Hon var dotter till kamreraren i Kammarkollegium Anders Andersson Nordbohm (adlad under namnet Nordenflycht) och Christina Rosin. Hon anses ibland ha varit Sveriges första feminist och betraktas som en av 1700-talets främsta svenska poeter. Hon fick "författarlön" av ständerna och pensioner från hovet, och blev därför den första kvinnan som kunde försörja sig som på sitt författarskap. Hon stred för kvinnans rätt i samhället.


Hedvig Charlotta Nordenflycht,
 målning av konstnärinnan Ulrika Pasch

Nordenflycht växte upp i Stockholm, men flyttade 1731 till familjens bruksegendom Viby i Harbo socken i Uppsala län. Hon gifte sig 1734 med den unge puckelryggige mekanikern Johan Tideman, men blev änka redan tre år därefter. Nordenflycht tog starkt intryck av Tidemans skarpa intellekt, men han var anhängare till den upplysningstida rationalism och skepticism som Nordenflycht senare skulle ta avstånd ifrån. Antagligen är detta ett av skälen till att hon senare menade sig aldrig ha älskat honom. Hon gifte sig ganska snart igen med Jacob Fabricius, som var hennes privatlärare i franska. Fabricius avled redan efter sju månader.

Nordenflycht vann berömmelse med diktsamlingen Den sörgande Turtur-dufvan (1743) som författades under sorgearbetet efter hennes andra makes död. 1744-1750 gav hon ut fyra volymer som hon kallade Qwinligit Tankespel. Hon följde på ett engagerat sätt sin samtids debatter och många av hennes verk har karaktären av debattinlägg i politiska, filosofiska och religiösa frågor, samt i frågor om kvinnans fri- och rättigheter.


Hedvig Nordenflycht, kopparstick av Johan Fredrik Martin.Förutom poesi skrev Nordenflycht även rokokovisor (Dorillas kväde). Av hennes verk kan särskilt Fruentimrets försvar (1761) framhållas, i vilken Nordenflycht efter ett långt och indignerat förord försvarar det kvinnliga könet i vilket Rousseau klandrar kvinnan för teaterns fall, samt Fruentimbers Plikt at upöfwa deras Wett, 1741, där hon angriper kvinnoförtrycket och hävdar kvinnans rätt till boklig bildning.

Nordenflycht invaldes snabbt i Tankebyggarorden där hennes kusin Carl Klingenberg även blev medlem tillsammans med Gustaf Filip Creutz och Gustaf Fredrik Gyllenborg år 1753. Hon blev snabbt dess centralgestalt och kallades därefter Herdinnan i Norden. Orden utgav årsboken Våra Försök.

Nordenflychts mest lästa dikt, Öfver en Hyacint, 1762 är en kärleksförklaring till en yngre man vid namn Johan Fischerström, fysiokrat och ekonom, som kom att bli hennes sista kärlek. De senare dikterna handlar om triangeldramat mellan dessa två och grevinnan Cathérine Charlotte De la Gardie som utspelade sig vintern 1762-63.Hon förälskade sig i den tjugo år yngre Johan Fischerström, och våren 1763 bosatte hon sig på ett litet ställe på landet som då arrenderades av honom. Han övergav henne emellertid, och hon dog lite efter detta, den 28 juni 1763,  44 år gammal och ligger begravd i Skoklosters kyrkogård, vid kyrkväggen.

Inga kommentarer: