tisdag, januari 22, 2013

Alla ska kunna ta del av kultur – inte bara rika storstadsbor

För ett tag sedan presenterade SCB en undersökning om de nordiska ländernas utgifter för kultur och fritid. Island satsar mest, 3,7 procent av BNP, medan Sverige ligger i botten med 1,2 procent.

Kulturpolitik måste få kosta pengar om kulturen ska vara tillgänglig för fler än ett privilegierat fåtal i storstädernas överklassområden. Vi ser stora problem med en kulturminister som på allvar tror att jobbskatteavdraget är en kulturpolitisk reform.

Kulturskolan är en av de viktigaste delarna i en kultursatsning som gör det möjligt för fler att pröva på musik, teater, bildkonst, dans eller andra kulturformer. I?dag saknas kulturskola helt i 14 kommuner. I några av de rikaste kommunerna i landet, till exempel Täby och Lidingö, stängs barn och ungdomar som saknar rika föräldrar effektivt ute från verksam­heten genom skyhöga avgifter.
Men det finns också goda exempel. Skinnskattebergs kommun har infört avgiftsfri kulturskola. Så borde det vara i hela landet. Vi vill avsätta pengar till att ta bort avgifterna och besluta om att alla kommuner måste erbjuda kulturskoleverksamhet.

Läsförståelse och kunskap om litteratur är på väg ner. Men det gäller inte alla. Det är som vanligt en klassfråga, barn till fattiga och lågavlönade föräldrar får betala priset för skattesänkningar och nedskärningar. Det är inte så underligt när skolan segregeras och alla lyckade satsningar på läsfrämjande läggs ner eller drabbas av nedskärningar.
Vi vill satsa på En bok för alla och En bok för alla barn, se mer av projekt som Läs för mig, pappa. Vi vill se en moderniserad bibliotekslag som ökar bibliotekens ansvar och motverkar privatisering och kommersialisering av bibliotekens uppdrag. Vi satsar på skolbibliotek, vägbibliotek och arbetsplatsbibliotek.

Vår syn på en tillgänglig kultur gjordes tydlig när vårt förslag om avgiftsfrihet på de statliga museerna infördes. Museibesöken ökade och museerna nådde en ny publik. Vår gemensamma skatt i form av samlingar på museerna gjordes tillgänglig för alla.
När högerregeringen tillträdde var en av deras första åtgärder att ta bort de fria entréerna till statens museer. Vi vill återinföra den och utöka den till att också gälla de regionala museerna.

För att konst och kultur ska få möjlighet att spela en större roll i samhället och våra liv måste politiken var aktiv och skapa förutsättningar för en kultur som underhåller och roar men också provocerar, retar och upprör.
En ny kulturpolitik måste utgå från tillgänglighet, kamp mot klasskillnader, feministiskt perspektiv och prioritering av barnkulturen. En ny kulturpolitik måste ta kulturen på allvar.

Lars Ohly
Bengt Berg
Vänsterpartiets representanter i riksdagens kulturutskott

Inga kommentarer: