torsdag, november 22, 2012

Inhyrning hotar tryggheten på jobbet

I dag debatterar riksdagen en ny lag om reglering av bemanningsbranschen. Lagen bygger på ett EU-direktiv.

- För inhyrda från andra EU-länder kommer lagen att innebära en förbättring. Den nya lagen ger dem rätt till likabehandling när de hyrs ut till svenska företag, vilket vi givetvis välkomnar, säger Josefin Brink som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Men Vänsterpartiet ser andra stora brister i lagförslaget och föreslår flera förbättringar.

- Bemanningsbranschen har urholkat tryggheten i en fast anställning eftersom det går att säga upp egna anställda och ersätta dem med inhyrd personal. Ett aktuellt exempel är Scan i Kristianstad där 55 personer nyligen varslades om uppsägning, samtidigt som företaget tänker behålla det 70-tal arbetare de hyr in från olika bemanningsföretag. Det krävs en lagändring som skyddar anställda mot den sortens behandling, säger Josefin Brink.

Vänsterpartiet vill även komma till rätta med problemet att bemanningsanställda används för att täcka permanenta personalbehov.

- Allt fler företag har ständigt en viss andel inhyrd personal. Det är förstås lockande för arbetsgivaren men för de anställda är priset högt. Inhyrda har en osäker ställning på arbetsplatsen, sämre arbetsmiljö och drabbas dubbelt så ofta av arbetsolyckor. Inhyrning ska därför inte kunna användas som en permanent lösning, utan måste tidsbegränsas anser Vänsterpartiet.

EU:s bemanningsdirektiv har en bra och en dålig sida, anser Vänsterpartiet. Fördelen är att det ger ett starkare skydd mot lönedumpning. Nackdelen är att direktivet också begränsar medlemsstaternas möjlighet att själva besluta om man alls vill tillåta bemanningsföretag på den egna arbetsmarknaden.

- Det är ännu ett steg mot överstatlig reglering av den svenska arbetsmarknaden, vilket vi är mycket kritiska emot. Både statens och fackförbundens handlingsutrymme beskärs systematiskt genom allt mer reglering från EU. Att vända den utvecklingen och värna fackliga rättigheter och den svenska kollektivavtalsmodellen är en av de viktigaste politiska utmaningarna framöver, avslutar Josefin Brink

Inga kommentarer: