tisdag, juli 10, 2012

Oseriös utförsäljning av Bilprovningen

Beslutet om att sälja ut den statliga Bilprovningen togs redan i början av 2010. Men mycket få konkurrerande stationer har etablerats. Enligt Svd Näringsliv 10/7 har nu bolaget Opus Produx köpt upp en tredjedel genom att låna pengar av Bilprovningen själva.

- Regeringen har velat sälja ut stationerna till vilket pris som helst. Nu avyttrar man 70 stationer till ett bolag som inte ens har kapacitet att betala vad det kostar. Det är en oseriös hantering av gemensam egendom, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Utförsäljning av Svensk Bilprovning innebär att regeringen privatiserar den myndighetsutövning som de ägnar sig åt. Likvärdighet i bedömning och service kan gå förlorad.

- Bilprovningen har makten att bestämma vilka bilar som får och inte får köra på våra vägar. Det är ett stort ansvar som inte kan slumpas iväg till vem som helst. Farhågan är nu att det statliga monopolet kommer att ersättas av ett litet och svagt bolag utan förmåga att axla det ansvaret. Med stor sannolikhet kommer fordonsägare se kostnader för sin kontrollbesiktning höjas, avslutar Andersson

Inga kommentarer: