måndag, juli 09, 2012

Börje Åkerblom föreläste om glas

Börje Åkerblom, glasexpert från Växjö föreläste om glaset och dess historia. Med betoning på Johansfors Glasbruk. Med hjälp av vackra glaspjäser berättade han om konstnärer arbetare och var glaset tillverkades. Han var väldigt kunnig och entusiastisk och detta s smittade av sig till publiken. Det var en hyllning till glaset och dessa hantverkare som en gång tillverkade dem.
Innan föreläsningen underhöll Johansfors musikkår.
Platsen för föreläsningen var vackra Wibergsgården i Bökevara. Gården har en för bygden ståtlig mangårdsbyggnad som uppfördes under slutet av 1870-talet av Thomas Wiberg. Byggnaden står liksom ladugården på en pampig grund av huggen sten. Under åren har byggnadens standard varit densamma med vedeldad kokspis och rörspisar som enda uppvärmningskälla. Toalett saknades men vatten fanns indraget till köket. Gården har genom åren gått i arv inom släkten och ägarna var syskonen Astrid och Henry Wiberg. Astrid avled år 2000, 85 år gammal och brodern Henry året därpå, 86 år. Under hela sin levnad bodde Henry och Astrid på fädernesgården som de drev med mjölkkor, ungdjur och de grödor som var brukligt för tiden. Bägge var ogifta och saknade barn. 

När Henry avlidit i januari 2001 visade det sig att han donerat samtliga sina tillgångar till Algutsboda Hembygdsförening, däribland också denna fastighet.Ett femtiotal hade tagit sig ner till Bökevara denna vackra JulikvällBörje Åkerblom med bordet full av vackra glasföremål.

Under pausen var det fritt fram att syna glaset.Tänk att alla dessa vackra glasföremål har en historia att berätta.Även om det var en intressant kväll orkade inte alla hålla sig vakna.

Inga kommentarer: