söndag, februari 03, 2008

Om du är emot fackföreningar

Då är du också motståndare till alla
förbättringar som har uppnåtts av
fackföreningarna under gångna år

Du vill inte ha någon betald semester
ingen sjukledighet
inga löneförhöjningar,
ingen pension,
ingen sjukförsäkring,
ingen annan social trygghet

Ingen övertidsersättning eller något annat skydd
mot godtycklig uppsägning

Du vill ej ha någon rättslig hjälp vid en eventuell
tvist om livränta eller om det företag du arbetar
går i konkurs.

Dessutom avstår du från alla
förbättringar som i framtiden uppnås i
förhandlingar med arbetsgivaren.

Inga kommentarer: