onsdag, januari 14, 2015

Rödgrönt majoritetsstyre i SKL

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting resultatet i kongressombudsvalet som visar att det blir ett majorittetsskifte i SKL. Från och med kongressen 24 mars blir det ett rödgrönt majoritetsstyre med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Det är väldigt glädjande att vi kan ta över makten i Sveriges kommuner och landsting. Det ger oss en möjlighet att påverka välfärden i en mer radikal riktning, säger Emil Broberg gruppledare för Vänsterpartiet i SKL.

– Under den kommande mandatperioden vill vi att SKL ska arbeta aktivt med att demokratisera och utveckla välfärden. Vi vill skapa en jämlik välfärd utan vinstintressen. Detta kommer prägla vårt arbete under de kommande fyra åren, fortsätter Emil.

Den närmsta tiden startar Vänsterpartiets arbete med att förhandla klart vilka uppdrag som man ska få i den nya majoriteten samt att det ska utses nya representanter till dessa. Efter SKLs kongress kommer Vänsterpartiets grupp bestå av ca 30 personer.

Inga kommentarer: