onsdag, oktober 17, 2012

Ny hälsocentral i Emmaboda

Emmaboda får en helt ny hälsocentral. Den gamla rivs och mellan 70-85 miljoner kronor satsat landstinget på att bygga nytt. Det offentliggjorde den rödgröna majoriteten i landstinget under tisdagen.

Den nya hälsocentralen ska innehålla hälsocentral, psykiatri, samrehab, folktandvård och en familjecentral. I familjecentralen inryms mödrahälsovård, barnhälsovårdscentral, öppen förskola och socialsekreterare. Beslutet om nybyggnaden kommer att fattas på landstingets budgetfullmäktige möte i slutet av november.

Detta är en viktigt satsning på hälso och sjukvården i Emmaboda. Den nuvarande hälsocentralen är i mycket dålig skick och brister i arbetemiljöaspekten för personalen som jobbar där och i slutändan naturligvis även för patienterna som är i behov av sjukvård. Den nya byggnaden kommer att byggas i etapper och den nuvarande kommer att rivas i takt med att nybygget blir färdig. Det är för att verksamheten naturligtvis måste vara igång även under nybyggnationen som beräknas ta några år.

Inga kommentarer: