tisdag, juli 04, 2017

Lasse Lucidor

Lasse Lucidor, 1638-1674. Lärare, Skald och lyriker som levde ett stormigt men kort liv under 1600-talet. Hans verkliga namn var Lars Johansson, men han blev känd som Lasse Lucidor.
Han tyckte att det var tokot at sälja sin frihet för några hundrad riksdaler om året, och han levde som han lärde, och den 12 augusti på krogen Källaren Fimmelstång, Kindstugatan 14, Gamla Stan, Stockholm blev han dödad i duell år 1674 av löjtnant Arvid Christian Storm (som var stamfar till den norske konstnären Edvard Munch). Även efter döden fortsatte kringflakandet.
På Maria Magdalena kyrkogård står en minnessten för Lasse Lucidor. Han begravdes i en omärkt fattiggrav i norra änden av kyrkogården, vilken schaktades bort när Hornsgatan breddades 1901. Troligen åkte Lucidors kvarlevor med jordlassen och hamnade som fyllning i Tantolunden. Hans lösöre såldes för sammanlagt 99 riksdaler
Mer om omständigheterna vid hans död kan läsas: här. och mer om Lucidor läses här


Inga kommentarer: