torsdag, juni 02, 2016

Sölvesborgbron

Den nya gång- och cykelbron över Sölvesborgsviken är med sina 760 meter den längsta gång- och cykelbron i Europa.

Sölvesborgsbron har med sin spektakulära utformning och ljussättning gett Sölvesborg ett nytt utflyktsmål, redan flitigt utnyttjat av både befintliga invånare och turister. Människor cyklar, flanerar, möts och pratar, tittar på utsikten/fåglarna, fiskar och fikar på bron. Och genom att den tidigare otillgängliga ön Kaninholmen nu har gjorts tillgänglig, har även denna ö blivit ett nytt utflyktsmål.

Men Sölvesborgsbron är mer än ett besöksmål. Den knyter också Sölvesborgs stadskärna och halvön Listerlandet markant närmare varandra. Något som underlättar för både rekreation i den egna kommunen och för möjligheterna att pendla till jobbet.

I nära anslutning till brons landfäste på Listerlandet-sidan växer en ny stadsdel, Ljungaviken, fram. Där finns en blandning av villor, hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, park och torg. Stadsdelen i sig tillför ny dynamik och nya mötesplatser i vår kommun, men den hade aldrig kunnat existera utan samspelet med Sölvesborgsbron. Bron är med andra ord en nyckel för invånartillväxt och utveckling i Sölvesborg.

I byggnadsprocessen har stor hänsyn till långsiktig hållbarhet och miljö tagits. Större delen av överbyggnaden och bågkonstruktionen är utförd av det näst intill rostfria materialet LDX2101, ett relativt nytt duplexmaterial vid brobyggande i Sverige. Räcket är tillverkat av syrafast stål. Valen av material bidrar till att bron är i det närmaste underhållsfri, och till att färgrester från målning, slipning och skrapning (som annars skulle hamnat i Sölvesborgsviken) undviks.

Inga kommentarer: