fredag, juni 17, 2016

Skolavslutningstal

 I tre raka år 2008,09,10 fick jag äran att tala i Algutsboda kyrka. Det var när jag satt i bildningsnämnden under den mandatperioden. Det var en fantastisk upplevelse att ha den förmånen och privilegiet att önska eleverna, föräldrarna, lärarna och övrig personal en trevlig sommar och tacka dom för det gångna läsåret. Dessutom möjlighet att säga några väl valda ord som dom kan ha med sig i ryggsäcken i sommar.

Nu sex år senare fick jag mycket överraskande förfrågan att tala i Långasjö kyrka för politikens räkning. Jag sitter ju inte i bildningsnämnden längre. Det var bildningsnämndens ordförande Jan- Olof Jäghagen (S) som frågade mig om jag kunde tänka mig hålla avslutningstalet i Långasjö kyrka. Denna förfrågan kom under kommunfullmäktige i måndags och samma kväll så fick jag även Algutsboda kyrka på min lott. Naturligtvis tackade jag ja till detta hedervärda uppdrag utan några större tvekan. Så idag när skolvärlden firade årets skolavslutning så talade jag återigen i kyrkan och det var lika häftig upplevelse som det var sex år innan. 

Inga kommentarer: