lördag, juni 20, 2015

Minskningen i löneskillnad är oacceptabelt långsam

Den 17 juni presenterade Medlingsinstitutet sin rapport om lönebildning och jämställdhet. Rapporten visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska – men i mycket långsam takt. Mellan 2013 och 2014 minskade lönegapet med endast 0,2 procentenheter till 13,2 procent. Kvinnors genomsnittslön är nu knappt 87 procent av mäns lön.

– Minskningen av löneskillnaden mellan kvinnor och män går på tok för sakta. Om minskningen fortsätter i samma långsamma takt kommer det att ta 60 år innan vi uppnår jämställda löner. Det är helt oacceptabelt att de unga kvinnor som går ut på arbetsmarknaden idag riskerar att aldrig få uppleva jämställda löner, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har länge krävt att Medlingsinstitutets uppdrag måste förtydligas så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken. Lönerna på den svenska arbetsmarknaden sätts i avtalsförhandlingar mellan parterna, en modell som Vänsterpartiet står bakom, men Medlingsinstitutet har en viktig roll och det är viktigt att den hjälper snarare än stjälper jämställdhetssträvandena.
– Det är uppenbart att Medlingsinstitutets nuvarande jämställdhetsuppdrag inte fungerar. Det är dags att uppdraget ändras så att myndigheten på allvar kan verka för jämställda löner, säger Rossana Dinamarca.

Inga kommentarer: