torsdag, juni 18, 2015

Hagagatan 8

Huset är ett av dom äldsta i Emmaboda och byggdes 1886 av skomakarmästaren Oscar Eriksson från Lindehult och hans hustru Hilda. De hade redan 1883 fått en tomtplan upplåten till sig av bonden Frans Axelsson på dennes ägor söder om järnvägen. Huset låg då ganska ensamt en bra bit ner i hagen räknat från järnvägen. Med JU Thorsells affärshus var detta hus det femte byggda huset söder om bangården. Dottern Ingeborg övertog huset efter sina föräldrar och friköpte tomten på 1940-talet. Hennes arvingar sålde fastigheten till glasarbetare Tore och Gullan Drejå 1970. Efter hans död 1979 övergick huset i hustrun Gullans ägo 1980. Hon bodde kvar i huset till 1994 då fastigheten såldes till Jan Erik Johansson och Gunilla Ericsson. Nu bor familjen Hellgren, Pelle och Helen Honkanen Hellgren.


Inga kommentarer: