lördag, juni 13, 2015

Fem argument för att bevara Vita huset


  1. Historiska aspekten. Disponentvilla till Emmaboda tapetfabrik som brann ner 1968. Byggd på 1920-talet. Viktig del i Emmabodas industrihistoria och nämnd i Emmaboda kommuns kulturhistoriska program som en viktig byggnad. Intill Bjurbäcken på Krysseboda bys mark återuppfördes fabriken år 1921 som Emmaboda Tapetfabrik. Driften moderniserades och tapetfabriken blev en av de viktigaste arbetsplatserna i Emmaboda. Här arbetade uppåt 40 personer. Tapetfabriken totalförstördes den 10 september 1968 i en brand, som troligen orsakades av ett fel i en elledning. Trots en massiv räddningsinsats med sammanlagt femtio brandmän gick det inte att rädda den torra träbyggnaden. Värdet av det förlorade i branden uppskattades till närmare fyra miljoner kronor. Tapetfabriken återuppfördes inte och numera på den platsen finns busshållplats för eleverna till Bjurbäcksskolans högstadie. Vita huset är den sista bevarande resten från den epoken
  2. Kulturaspekten- Musik i Emmaboda var en legendarisk förening som hade sitt högkvarter här. Dom arrangerade jazz, vis, progg konserter och festivler på 60-70-80-talet vid folkets hus parken med många av den tidens storheter och detta drog folk till Emmaboda. Här i huset har många ungdomar haft sina replokaler genom åren
  3. Verksamhet i dag- Här har varit både fritidshem, fritidsgård och förskola genom åren. I dag håller förskolan Tillfället till här. Huset är i gott skick men visst behövs det lite finjustering här och där men det är inget ruckel som många vill få det till
  4. Framtiden- Vita huset har många möjliga användningsområden. Från fortsatt förskoleverksamhet, inrättande av ett ungdomens hus som kommunen faktisk en gång beslutat att inrätta men ännu inte hittat en lämplig byggnad. Koloniområde, kulturhus, museum. mm. Det är bara fantasin som sätter stopp för användningsområderna. Så det är inte enbart av nostalgiska skäl som jag vill bevara huset utan jag har även blicken mot framtiden. Det är ett slöseri som inte kan värderas i pengar om man river huset
  5. Naturen. Huset ligger naturskönt och den kommer också försvinna vid en rivning. Här har man tidigare haft höns där barnen haft möjlighet att få färska ägg till frukost och till pannkakssmeten. Möjligheter finns att utnyttja en vackra naturen i den framtida verksamheten.
 Detta är några argument till varför jag tycker att Vita huset ska bevaras för framtiden. Låt dom barn som ska gå in den nya förskolan även få glädje av Vita huset i framtiden.


Inga kommentarer: