tisdag, oktober 14, 2014

Gratis läkemedel för barn från juli 2015

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom sitt förslag om gratis läkemedel för barn och unga under 18 år. Förslaget blir verklighet 1 juli 2015 och gäller de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel.

– Ingen förälder ska behöva stå inför valet att betala räkningarna eller köpa astmamedicin till sitt barn. Vi vill ha en välfärd att lita på och då ska barn få den medicin de behöver oavsett föräldrarnas ekonomi, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Det högkostnadsskydd som finns idag innebär att en familjs läkemedelskostnader för barn kan uppgå till 2200 kronor under en 12-månadersperiod.

– För familjer med låga inkomster blir sådana kostnader kännbara, inte minst gäller det många ensamstående föräldrar. De flesta av dem är kvinnor och förslaget har varit viktigt för oss eftersom frågor om ekonomisk jämställdhet har varit en av våra prioriteringar i förhandlingarna, säger Ulla Andersson.

Förslaget finns med i budgetpropositionen för 2015 och beräknas kosta 410 miljoner kronor årligen.

Inga kommentarer: