onsdag, oktober 22, 2014

Byggstart för Norrbotniabanan

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att Norrbotniabanan ska byggas. Byggstart av Norrbotniabanan sker inom ramen för nästkommande infrastrukturplan.

– Det här är avgörande för övre Norrlands utveckling. Med Norrbotniabanan ökar den norrländska industrins konkurrenskraft och äntligen får vi snabba moderna persontransporter mellan de städer där merparten av befolkningen bor, säger partiledare Jonas Sjöstedt (V).
– Utan Vänsterpartiet hade detta inte blivit verklighet. Vi insisterade på att Norrbotniabanan skulle skrivas in i budgeten. Jag är glad att vi nu kan genomföra den här stora klimatsatsningen, säger Jonas Sjöstedt.
Kustjärnvägen Norrbotniabanan mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är en avgörande investering för att utveckla övre Norrland. Norrbotniabanan ger övre Norrland bra persontransporter och innebär stora miljövinster. Moderna godstransporter med järnväg ökar industrins konkurrenskraft och möjligheter att utvecklas.

Inga kommentarer: