tisdag, september 29, 2015

Kvinnojourer får långsiktigt stöd

Kvinnojourerna har länge haft svårt att driva en långsiktig verksamhet. Systemet med bidrag för ett år i taget har gjort att många kvinnojourer vid slutet av året inte vetat om de kan fortsätta verksamheten nästa år. Den 1 oktober är startdatum för ett nytt statligt stöd till kvinnojourerna som gör att de kan arbeta mer långsiktigt.

– Våldsutsatta kvinnor och barn måste kunna få skydd. De ska inte mötas av en lapp på kvinnojourens dörr som talar om att de tvingats stänga för att bidragssystemen är kortsiktiga, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Stödet till kvinnojourerna uppgår till 25 miljoner kronor 2015 och därefter 100 miljoner kronor per år 2016 och 2017. De nya pengarna till kvinnojourerna annonserades i vårändringsbudgeten för 2015 och är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Inga kommentarer: