söndag, april 05, 2015

Påskmässa i Ljuder kyrka

I dag upplevde jag min första påskmässa i Ljuders Kyrka Trots att det var intressant så.hoppade jag över nattvarden som förbereds på bilderna. Jag var där för i första hand lyssna på kyrkokören som några vänner är med i.


Ljuders kyrka. Ljuders kyrka är en kyrkobyggnad i Ljuder i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Ljuders församling. Kyrkan från 1844 är ett arkitektoniskt exempel på en tidstypisk så kallad Tegnérlada och ligger åtta kilometer söder om Lessebo i Småland.

På sockenstämman 1839 togs det slutgiltiga beslutet om en ny kyrka. Den uppfördes mellan 1842 och 1844 efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson och kyrkorummets inre målningar utfördes 1844–1845. Kyrkan invigdes den 23 augusti 1846 av prosten Peter Pontén i Linneryd. År 1849 revs den gamla, medeltida träkyrkan som låg vid stranden i nordväst. Strax sydost om kyrkan är de långsträckta kyrkstallarna placerade, uppförda under 1800-talets första hälft. Kyrkans interiör har genomgått renoveringar 1930 och 1973–1975, samt en exteriör renovering har utförts 1958 och 1989.

Den småländska, karga landsbygden kring Ljuder var i slutet på 1800-talet en typisk utvandrarbygd. Trakten inspierade Vilhelm Moberg som därifrån hämtade stoff till sin välkända roman om "Utvandrarna". I handlingen om utvandrarna från Duvemåla har Ljuders kyrka fått en viktig roll. I Ljuders sockenstuga intill kyrkan, har man därför inrett ett så kallat "Amerikarum" som visar hur människorna då levde.Kyrkokören från Lessebo-Hovmantortps pastorat. Gudrun Schober, Eva Kreamer Karlsson och 

Här förbereds nattvarden. Nattvarden är enligt en del kyrkor ett kristet sakrament och enligt andra kyrkor ett symboliskt firande av Jesu lidande och död. Nattvarden hänvisar till den sista kvällsmåltid som Jesus delade med sina apostlar på torsdagsaftonen före sin passion och åtföljande korsfästelse.

Uppgifterna går enligt bibelvetenskapen något isär i de olika evangelierna om vilken karaktär denna måltid hade, men troligtvis var det en judisk påskmåltid - seder. Under denna måltid förtärdes ett antal symboliska maträtter, bland annat osyrat bröd och vin.

De allra flesta kristna teologiska riktningar är ense om att Jesus vid denna måltid gav brödet och vinet ny innebörd - likt brödet som bröts sönder skulle hans kropp brytas sönder och likt vinet som utgöts skulle hans blod utgjutas. Han instruerade sina lärjungar att "göra detta" till hans åminnelse.Inga kommentarer: