fredag, augusti 22, 2014

St.Pers kyrka i VadstenaKyrkan ersatte en romansk stenkyrka från 1100-talet, vars grunder hittades i S:t Pers forna kyrkogård 1956. En del av ett tidigkristet gravmonument, funnen 2006, visar att det funnits en kyrka här redan på 1000-talet, troligtvis uppförd som en privat gårdskyrka till den storgård som föregick Bjälboättens palats. Sankt Pers kyrka revs ned 1829-1831, vilket tog sin tid då den var en av Sveriges större sengotiska stadskyrkor med sina tre skepp. Rödtornet behölls då klosterkyrkan, som hade fått funktionen av stadskyrka 1829, saknade klocktorn och saknar så ännu idag. Rödtornet byggdes samman med den nya samrealskola som uppfördes på den rivna kyrkans tomt.

På 1340-talet omnämns kyrkan för första gången vid namn och två decennier senare även dess sockennamn, men så sent som 1390-talet med binamnet Bondkyrkan, då Vadstena ännu inte hade fått sina stadsprivilegier. Därefter kom den att i folkmun kallas för Rödkyrkan till skillnad mot klosterkyrkan som kallades för Blåkyrkan. Därav även namnet Rödtornet.

Inga kommentarer: