måndag, april 04, 2016

Framgångar i budgetförhandlingarna: ökad satsning på Sfi och språkundervisning på folkhögskolor

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en ökad satsning på Sfi och även att folkhögskolor ska kunna erbjuda asylsökande språkundervisning från dag ett.
– Nu gäller det att vi gör allt vi kan så att människor får en bra etablering. Språket är självklart avgörande för människors möjlighet till det och nu förbättras den möjligheten, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

I budgetpropositionen för 2016 anslogs 100 miljoner till satsningen på höjd kvalitet inom Sfi. I vårändringsbudgeten kommer den satsningen att utökas med ytterligare 40 miljoner under 2016.
Syftet är att motivera och stimulera fler att vilja bli Sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk , att fler som undervisar ska kunna bli behöriga och även att utveckla redan befintliga lärares kompetens inom Sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå i Komvux.

Vänsterpartiet är också överens med regeringen om att avsätta 25 miljoner i vårändringsbudgeten till en utökad satsning på den särskilda språkundervisning som studieförbunden bedriver, så att även folkhögskolor ska kunna erbjuda den verksamheten.

– För Vänsterpartiet är det tydligt att det inte går att vänta med språkundervisning och samhällsorientering till dess att en person får uppehållstillstånd. Detta måste komma igång redan under asylprocessen. Folkhögskolorna gör redan ett väldigt viktigt arbete inom utbildningssystemet, så det känns bra att inkludera dem ännu mer för att ge de nyanlända en bra start på sitt nya liv i Sverige, säger Ulla Andersson.

Inga kommentarer: