måndag, november 23, 2015

Sven och Gunnel Astevall fått bygg- och miljönämndens byggnadsvårdspris

Sommaren 2014 köpte makarna Astevall den välkända fastigheten i södra Lindås. Byn heter egentligen Emmabo och den på sin tid välkända byn är skälet till att Gantesbo bytte namn till Emmaboda sedan järnvägsstationen hade anlagts 1874.

Detta är minst sagt historisk mark.

– Första gången som gården omnämns är 1498 i Arvid Trolles jordebok, så fastigheten har några år på nacken, säger Sven Astevall.

Sedan Karlskrona hade anlagts på 1680-talet tillkom Kungsvägen. Den går igenom Lindås och i slutet av 1600-talet anlades här ett gästgiveri med skjutsstation. Här åt och vilade de vägfarande. De bytte även hästar, och flera svenska kungar övernattade. Gästgiveriet har även varit i adelsläkten Tersmedens ägo.

– Fastigheten var gästgiveri i omgångar. Ursprungligen var det ett enplanshus, och dagens hus är byggt på 1920-talet.

Gästgiveriet upphörde när järnvägshotellet i Emmaboda öppnades i slutet av 1800-talet. Skjutshållet blev kvar till 1920-talet. Astevalls får bygg- och miljönämndens byggnadsvårdspris för att de under det gångna året genomfört en respektfull renovering, såväl invändigt som utvändigt.

– Vi har återställt huset i modernt, men ändå ursprungligt skick, kan man säga.

Paret har i 15 år bott i Växjö, men två av de tre barnen bor i Emmaboda kommun.

– I fjol blev vi pensionärer och då kändes det som att åka bort när vi åkte hem till Växjö. Vi har både barn och förflutet här. Vi har lagt ner mycken möda på huset, men vi är väldigt nöjda, säger Gunnel Astevall.

Inga kommentarer: