måndag, juli 06, 2015

Vad hände med romarrikets sista kejsare?

År 475 utropades den unga Romulus Augustulus till romersk kejsare. Det västromerska riket hade sedan längeupplevt svåra motgångar och redanåret därpå avsattes han av upporsmakaren Odovakar.


Romulus Augustulus
Enligt källorna drog sig den unge Romulus tillbaka till provinsen Kampanien, men hans vidare öde är okänt.Händelserna brukar räknas som slutet för det västromerska riket men den östra rikshalvan bestod i ytterligare nästan 1000 år.
Konstantin XIFörst1455 besegrade den siste östromerske kejsaren eller bysantinske kejsaren Konstantin XI av osmanska styrkor. Konstantin stupade när sultan Mehmet II stormade huvudstaden Konstantinopel, men kroppen hittades aldrig. 

Inga kommentarer: