söndag, juli 05, 2015

Föremål utöver det vanliga

Under hösten visar Livrustkammaren i Stockholm sina mest ovanliga föremål i utställningen "Otroligt" Där samsas mekaniska proteser med heliga amuletter, falska enhörningsben och maginnehållet hos en kungamördare.

Utställningen ska spegla en annorlunda föreställningsvärld och Livrustkammarens mål med utställningen är att utmana vår bild av historien och visa hur frågor om religion, biologi, och teknik förändras under århundrades gång

utställningen pågår till den 3 april 2016

Inga kommentarer: