söndag, januari 01, 2017

Sumatranoshörning


Den här söta noshörningen är en Sumatranoshörning. Av världens fem noshörningsarter är Sumatranoshörningen den minsta och den mest pälsbeklädda arten. Den är den enda asiatiska noshörningsarten med två horn och det är dessa horn som är den största orsaken till att noshörningen är på väg att dö ut. Idag återstår endast cirka 300 individer av arten. Räddningsaktioner pågår för att rädda arten och vi hoppas att det finns en framtid för denna noshörning.

Sumatranoshörningar har en kroppslängd (huvud och bål) av 2,3 till 3,2 meter och en mankhöjd av 110 till 145 centimeter. Vikten är maximal en ton. Ungdjur har en tät rödbrun päls som hos äldre exemplar blir glesare och mörkare tills håret är nästan svart. Under pälsen ligger den cirka 15 millimeter tjocka gråa huden. 
Det främre hornet är bara upp till 30 centimeter långt och det bakre är bara en liten förhöjning i nosen (maximal 10 cm hög) 
  Sumatranoshörningen är inte närmare släkt med sina afrikanska noshörningskollegor Däremot hade Sumatranoshörningen en berömd numera utdöd noshörningssläkting nämligen den Ullhåriga noshörningen som levde under istiden.

Sumatranoshörning lever gömd i tropisk regnskog och i tempererade bergsskogar. Den är nattaktiv och vistas vanligen i närheten av vattenansamlingar. Ofta använder de en tjärn som viloplats som grävs lite djupare. Dessutom röjer Sumatranoshörningen växtligheten vid tjärnens kanter. Varje natt äter djuret ungefär 50 kg växtdelar. Noshörningen är inte särskilt specialiserad och äter frukter, löv, bark och kvistar.

Utanför parningstiden lever varje individ ensam och hannar och honor skiljer sig kort efter parningen. Träffas hannar under parningstiden uppstår ibland strider. Revirets gränser markeras med avföring och urin.[3] Territorier kan överlappas vid kanterna men det finns alltid en kärnregion där artfränder inte har tillträde.

Efter dräktigheten som varar vanligen 15 till 16 månader (sällan bara 12) föder honan under regntiden (oktober till maj) ett enda ungdjur. Nyfödda ungar är vanligen 90 cm långa, 25 kg tunga och har en mankhöjd av 60 cm. De göms i början bland den täta vegetationen och sedan följer de modern. Efter 16 till 17 månader slutar honan med digivning och efter sju till åtta år blir ungarna könsmogna. Honor parar sig allmänt vart tredje eller fjärde år. Livslängden är vanligen 30 till 35 år.

Inga kommentarer: