lördag, maj 07, 2016

Förbundsordförande i Ung Vänster Hanna Cederin hälsade till kongressen

Idag lördag talade Ung Vänsters förbundsordförande Hanna Cederin på kongressen. Talet handlade om att rikta blicken mot den ekonomiska eliten och om att hålla ihop mot splittring från höger. Hon lyfte också fram skatteflykt, höjda skatter och arbetsrätt som områden vänstern ska driva på i.

– Vi går till jobbet och vi betalar skatt till det gemensamma, då ska också eliten bidra. Låt dom inte smita. Chockhöj skatten, sätt dit dom korrupta superrika och bygg ut servicen i glesbygden. Vi säger: vi bär upp vården och då ska vi ha bra löner och villkor. Inga visstider, delade turer och knappa lönekuvert. Om det är några löner som ska sänkas så är det VD:arnas. Ta deras löner och ge ungarna i förorten en rik barndom. Vi säger: vi bär samhället och då kan vi också förändra det.

Läs hela talet här

Inga kommentarer: